Voorwaarden

Meer over Langlauftochten: www.Langlauftochten.nl – Algemene verkoop- en aflevering voorwaarden van Langlauftochten. (Hierna Langlauftochten). Gebied van applicatie – De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen/boekingen geleverd door Langlauftochten, tenzij ze zijn formeel schriftelijk gewijzigd leveringen. Bijgevolg, zelfs zonder speciale kennisgeving door Langlauftochten, eventuele inkoop voorwaarden van de mede contractant te worden nietig. Aanbiedingen en orderbevestigingen – Aanbiedingen zijn altijd optioneel en zonder verplichting. Alleen schriftelijke bevestigingen van Langlauftochten maken orders geldig. Overeenkomsten per telefoon of zowel mondeling als die gemaakt met medewerkers van de verkoopafdelingen zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door Langlauftochten. In het geval van stormloop leveringen, vervangt de factuur schriftelijke bevestiging. Wijziging van de Merchandise – Wijzigingen van de kwaliteit en de aanpassing tijdens verblijf en die niet van invloed op een essentiële manier om het karakter van het product niet als defect in het kader van de garantie worden geclaimd. De grenzen van de tolerantie door de koper voorgeschreven zijn niet bindend voor Langlauftochten, tenzij deze laatste heeft aanvaard en bevestigd hen schriftelijk. Langlauftochten is bevoegd zich terug te trekken uit het aanbod, zonder voorafgaande kennisgeving, accommodatie, die zij van oordeel verouderd. Alleen de meest recente beschrijving van de kwaliteit van de verblijf en accommodatie in kwestie geldig is. Ongeacht het weer en de sneeuw toestand, of de voorspellingen daarvan, zal doorgang vinden, er volgt géén restitutie. Alternatief is wandelen, nordic walking, het bezoeken van een stadscentrum of een nabijgelegen grot. Bij calamiteiten zal leiding van langlauftochten beslissen of doorgang plaats vindt. U neemt deel aan de activiteiten van langlauftochten op eigen risico. Prijzen – De prijzen worden verstaan de huidige prijzen van Langlauftochten op het moment van levering, netto, zonder transport. Kosten van verzekeringen zijn ten laste van de koper. De mogelijkheid is gereserveerd om de prijzen aan te passen in het geval van een aanzienlijke verhoging van de kosten van verblijf en/of accommodatie tussen de datum van de bestelling en levering, evenals in geval van wijzigingen in de valuta markt. Betaling – Betalingen dienen op de afgesproken datum in geld zonder aftrek, te betalen in Euro of andere valuta overeengekomen op voorhand. Aftrek van ongeoorloofde kortingen worden geclaimd; betalingen worden verrekend met de oudste schuld plus lopende rente op de achterstallige bedragen. Concepten worden niet aanvaard, behalve door van tevoren schriftelijk toestemming, uitgegeven op de datum van de factuur, zonder aftrek van eventuele incassokosten en bankkosten. Alle kosten zijn voor rekening van de koper. Controles en ontwerpen worden afhankelijk van de definitieve clearing door de bank geaccepteerd. Toch is de oorspronkelijke vervaldag kan niet worden gewijzigd. Vertegenwoordigers van Langlauftochten zijn niet bevoegd om collecties te accepteren. Betalingen aan hen dus niet de verplichting te annuleren. Gedeeltelijke of voorschotten niet rentedragend. Vertraagde leveringen en vorderingen niet rechtvaardigen uitstellen van de betaling. Evenzo kan de koper niet een mogelijke claim met een balanstotaal van Langlauftochten compenseren. Bankgaranties – Voor leveringen van meer dan normale volume en de gebruikelijke limiet van het krediet, zal de koper de verkoper met een bankgarantie of een gelijkwaardige zekerheid bieden. Langlauftochten is niet aansprakelijk voor kosten als gevolg van te late levering worden gesteld als gevolg van vertragingen bij het verstrekken van Langlauftochten met de passende beveiligingsvoorschriften vóór verzending. Late betaling – Het gebrek aan garanties, aftrekposten of vertragingen bij de betaling door de koper recht Langlauftochten leveringen te houden en, indien nodig, te ontdoen van levering, maar ook om het contract te beëindigen of de voorwaarden overeengekomen heronderhandelen. Indien de koper niet tijdig betaalt om krediet van het bedrag op Langlauftochten bankrekening uiterlijk één dag na de vervaldag te garanderen, moet hij automatisch te betalen rente over de vertraging, berekend volgens de rentevoet voor krediet op zicht heersende in de kopers land. Daarnaast moet hij alle kosten veroorzaakt door de vertraging vergoeden. Tijdstip van Levering – Bij de ondertekening van het contract en de vervulling van enige voorafgaande voorwaarden vereist is, zal de levering zo spoedig mogelijk of zoals wederzijds overeengekomen worden gemaakt. Indien, vanwege het gebrek aan accommodatie, materialen, technische problemen of een andere reden, levering problemen voordoen, kan Langlauftochten, zonder enige vergoeding, verlengt het moment van levering en, in geval van nood, te annuleren het contact gedeeltelijk of in totaal. De koper, van zijn kant, kan het contract na afloop van een bijkomende termijn van 4 weken na de afgesproken levertijd te beëindigen. Garantie – In geval van een defect en als de claim is samengesteld met in de termijnen, zal Langlauftochten het product vervangen voor zijn rekening, hetzij door een vervangende levering of door een ander product van gelijkwaardige kwaliteit, als het kan kiezen. In geen enkel ander geval kan de aanspraak op vervanging of tot schadevergoeding worden ingediend. Langlauftochten strekt zich geen garantie voor het product verkeerd beoordeelt, weerstoestand, sneeuwtoestand, weersvoorspellingen of de koper zelf het product heeft ingekort qua tijd, enz. Plaats van uitvoering en jurisdictie de plaats van uitvoering voor leveringen en betalingen is Enschede, Nederland. Voor beide partijen, de exclusieve bevoegdheid Enschede, Nederland. Dit contract dient te worden uitgelegd volgens Nederlands recht. Voor alle zaken die hierboven niet zijn vermeld, komen beide partijen overeen om te verwijzen naar de Nederlandse wetgeving (Code Nederland des Verplichtingen). Partijen aanvaarden de bevoegdheid van de Enschede gerecht van de beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen Langlauftochten desalniettemin het recht hebben om dit voorbeeld te dienen tegen de koper, waar deze laatste is gevestigd en/of waar de Langlauftochten zijn maatschappelijke filiaal. De partijen bevestigen dat hun aandacht vooral getrokken bij deze bepaling en de betekenis ervan.